Poradnia na Solcu od września 2013 realizuje projekt mający na celu aktywizację społeczną i zawodową.

Zapraszamy:

  • osoby w wieku 15 – 30 lat,
  • bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub uczące się,
  • mieszkające w dzielnicach Nowy Port, Brzeźno, Wrzeszcz, Zaspa, Młyniska, Letnica.

W ramach projektu oferujemy BEZPŁATNE wsparcie w ramach trzech ścieżek :

  • wsparcie psychologiczno – terapeutyczne – w postaci indywidalnych konsultacji psychologicznych lub psychiatrycznych, treningów umiejętności społecznych oraz wsparcia grupowego (np. warsztaty dla rodziców z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi, grupa dla młodzieży, Trening Umiejętności Społecznych).
  • wsparcie zawodowo – edukacyjne – indywidualne kosnultacje lub zajęcia grupowe z doradcami zawodowymi i pedagogami (w tym pomoc w nauce), treningi pracy (zapoznanie ze specyfiką miejsc pracy), asystowanie w poszukiwaniu pracy.
  • wsparcie socjalno – prawne – kosultacje socjalne oraz prawne, asystowanie w sytuacjach wymagających współpracy z urzędami, sądami i innymi instytucjami.

Zapewniamy opiekę osobom zależnym od beneficjentów (dzieciom, osobom chorym, niepełnosprawnym) podczas korzystania ze wsparcia w Poradni.

Istnieje możliwość udzielania specjalistycznego wsparcia beneficjentom w ich miejscu zamieszkania!